Ústav molekulárnej biológie SAV 

Práve kôli ÚMB SAV sme prišli na kreslenie baktériami. S vedkyňami Mgr. Renátou Novákovou, CSc., RNDr. Luciou Bocánovou, PhD.,  z tohto ústavu sme sa stretli na Noci výskumníkov. Na prvom stretnutí sme sa len pýtali a zapisovali si poznámky. 

2. návšteva ÚMB SAV

Na druhom stretnutí sme vedkyniam ukázali náš rukavicový box  a kreslili sme si v laboratórnych podmienkach, videli sme aj ozajstný sterilný box. Tiež nám ukázali rôzne laboratórne pomôcky.  V týchto laboratórnych podmienkach sme si vyskúšali aj našu BaFixku

Skúšanie  BaFixky 

Ukazovanie vybavenia v laboratóriu